Bæredygtighed

Fremtidens asfalt ruller ud

Publiceret 24-04-2023

For første gang afprøver Thisted Kommune lige nu en mere bæredygtig metode til reparation af de kommunale veje. Den genbruger den eksisterende vej.

Som en langsomt kørende karavane bevæger de fire arbejdende køretøjer sig ud ad Klitmøllervej. 200 meter i timen er hastigheden. De tre forreste køretøjer har store gastanke monteret og foran tankene en vejbanebred anordning, der varmer ned mod kørebanen med op til 200 grader. Under ”grillen” kommer asfalten praktisk talt i kog, mens de bevæger sig fremad, og masser af damp og røg fra processen blæser væk over marken mod skoven.

- De varmer asfalten op, så den sidste maskine kan skrælle de øverste 3,5 centimeter gammel asfalt af og sende op gennem sit system. Her blandes det med 15 kg. ny asfalt pr. m2 og noget bindemiddel og så lægger maskinen det til sidst også ned på vejen igen, forklarer Kurt Wodstrup Holm, der er vejadministrator i Anlæg og Infrastruktur i Thisted Kommune.

Mere bæredygtig metode

Metoden hedder Remix. Den er mere bæredygtig end traditionel asfaltlægning, fordi der spares materialer og transport. Tidligere beregninger viser, at der er en CO2-reduktion på 22 procent ved anvendelsen af Remix, sammenlignet med, hvis kommunen havde anvendt den traditionelle metode til asfaltlægning.

Eksempelvis skal der fragtes 72 færre læs på i alt 2.528 ton til de 3,8 km, som skal repareres på Klitmøllervej. Maskinerne har i denne omgang også udbedret 5,2 km på Stenbjergvej og her skulle der køres 89 færre læs med i alt 3.138 ton for udbedringen.

- Vi sparer flere arbejdsgange med den her metode. Der skal ikke skrabes asfalt af, som skal køres væk på lastvogne. Der skal ikke springes granit i Norge, som skal knuses til skærver, for så at blive fragtet herned og transporteret ud på vejstrækningerne. Det giver de markante besparelser på CO2 regnskabet, siger Kurt Wodstrup Holm.

Konkurrencedygtig

Der er ikke tale om en ny opfindelse, men det er første gang Thisted Kommune bruger Remix-metoden til at udbedre kommunale veje.

- Indtil nu har Remix været dyrere end den traditionelle asfaltlægning, men prisstigninger på råmaterialer og transport gør, at det nu er blevet konkurrencedygtigt og når den er det, og metoden samtidig er bedre for miljøet, så er metoden et attraktivt valg for os, forklarer Kurt Wodstrup Holm.

Han vurderer, at den nye vej samtidig er stærkere, fordi den er fornyet jævnt nedefra og op. Og derfor tror han også, at vi i fremtiden vil se flere Remix-maskiner i brug på vejene i Thy.

- Vi er meget positive over de erfaringer, vi allerede nu har gjort os, og når der næste år skal laves nyt udbud på det kommunale asfaltarbejde som skal gælde fra 2024 -2028, så forventer jeg, at Remix skal indgå i det, siger han.

Remix-metoden

  • Genanvender eksisterende asfalt.
  • Vejen varmes op til 200 grader.
  • Der skrabes 3,5 cm af.
  • Der tilsættes lidt ny asfalt og bindemiddel.
  • Asfalten lægger ned igen og tromles.
  • Anvendt på Stenbjergvej og Klitmøllervej i april 2023.