Vedvarende energi

Dør på klem for havmøller

Publiceret 28-04-2023

Ny melding om havvindmølle-projekter er positivt nyt for Hanstholm Havn.

Det er godt nyt for Hanstholm Havn, at Klima- Energi og Forsyningsminister Lars Aagaard og regeringen i sit udspil ”Grøn handling” åbner døren på klem for bl.a. de potentielle havvindmøllerparker ved Hanstholm.

I udspillet står der:

”Regeringen arbejder på at finde en måde, hvorpå åbendør-ordningen kan justeres, så den overholder EU-reglerne. Det skal søge at muliggøre, at nogle tilbageværende projekter kan etableres. Selvfølgelig gerne allerede i 2028, som markedsaktører har sagt, de kan.”

Usikkerhed om lovlighed

Åben-dør-projekter er projekter, hvor private markedsaktører har mulighed for at tage initiativ til at etablere havvindmølleparker på statens arealer og med Energistyrelsens tilladelse. Tilbage i februar blev sagsbehandlingen af den type af ansøgninger stillet i bero, da det blev vurderet, at tildeling af tilladelser til havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen kan være i strid med EU-retten.

Men nu blæser der altså igen nye vinde om ordningen.

- Regeringen skriver godt nok, at ikke alle åben-dør projekter kan realiseres, men vi tror, at projekterne nær Hanstholm er blandt favoritterne. Det skyldes at projekterne ikke - som nogle af de andre projekter - kommer i karambolage med hverken militæret, råstofudvinding eller de kommende energiøer, siger Jens Therkelsen, der er projektleder i Erhvervsafdelingen i Thisted Kommune.

Flere muligheder

Han bygger derudover kommunens optimisme på det faktum, at der er planer om to-tre projekter ved Hanstholm, hvilket øger sandsynligheden for, at der kan arbejdes videre med et eller flere.

- Hvis projekterne ovenikøbet – som regeringen håber – kan realiseres hurtigt betyder det også, at Hanstholm Havn om ikke alt for mange år kan komme i spil som både vindmøllehavn og ptx-havn, siger han.

Hanstholm Havn arbejder derfor videre med forberedelserne til fremtiden gennem flere udviklingsprojekter, som havnen deltager i og håbet/forventningen/målet er fortsat, at den grønne omstilling indenfor ca. fem år kan begynde at bidrage positivt til havnens udvikling og økonomi.

I alt betød dørlukningen tilbage i februar, at 31 havvindmølleprojekter i 19 områder, blev sat i bero.

Du kan læse mere om visionerne for det grønne omstilling i Thy på Klimaalliancen Thys hjemmeside. Den finder du her.