Borgerundersøgelse

Hvad synes Thy om grøn omstilling?

Publiceret 23-11-2023

Thisted Kommune har spurgt thyboerne om deres holdning til klimahandling og grøn omstilling. Er den grønne omstilling vigtig? Bekymrer og fylder klimaudfordringerne i hverdagen? Og hvem har egentlig ansvaret for at løse udfordringerne?

I efteråret sendte Thisted Kommune knap 32.000 spørgeskemaer ud via e-Boks. Mere end 4000 borgere på tværs af alder, køn og geografi har taget sig tid til at svare. Og Thisted Kommune har fået flere hundrede uddybende kommentarer med på vejen.

Hvad har thyboerne svaret?

79 procent af thyboerne synes, grøn omstilling er vigtig
61 procent af thyboerne bekymrer sig om klimaforandringer i deres hverdag.
85 procent af thyboerne synes, kommunen har et stort ansvar for den grønne omstilling.
69 procent af thyboerne synes selv, de har et stort ansvar for den grønne omstilling.

79 % synes klimahandling og grøn omstilling er vigtig, og 61 % bekymrer sig i deres hverdag om klimaforandringerne. Når thyboerne bliver spurgt, hvem der har ansvaret, så er svaret tydeligt. Det har staten. Men kommunen og virksomheder bærer også en stor del af ansvaret. 61 % mener også, man har et stort medansvar selv.

Dyk dybere ned i data, og se hvordan svarene fordeler sig på køn, alder og bopæl.

Du kan finde flere tal og svar her

Kriterier til fremtidens energianlæg

Thisted Kommune har også spurgt borgerne, hvad der er vigtigst for dem, og hvilken værdi, de mener, de grønne energianlæg og den grønne energi skal skabe lokalt. De svar vil danne grundlag for en række kriterier, fremtidens energianlæg skal leve op til i kommunen. Svar og kriterierne bliver offentliggjort senere. Politikerne skal tage stilling til kriterierne inden udgangen af 2023.
Spørgeskemaerne er et led i en større ambition, i Thisted Kommune, om at inddrage borgerne bredt og tidligt, når det gælder den grønne omstilling.