Grøn Fremtid Thy

Hanstholm og Midtthy får energizoner

Publiceret 05-04-2024

De to første energizoner skal ligge i Hanstholm og Midtthy. Det besluttede kommunalbestyrelsen på deres møde 3. april. Energizonerne kan rumme større energianlæg som pyrolyse-, græsprotein-, biogas- eller Power-to-X-anlæg i synergi med andre energianlæg, tekniske anlæg og erhverv.

Energizoner er udpegede områder, hvor fremtidens grønne energiproduktion kan rykke ind side om side

I januar inviterede Thisted Kommune udviklere og kommercielle partnere til at byde ind med projektidéer, der kunne udvikle én eller flere af de seks foreslåede energizoner. Resultatet var i alt 11 interessetilkendegivelser. To af inputtene peger ikke på en bestemt energizone, men er projekter der kan tilpasses til alle energizoner.

- Vi peger på Hanstholm og Midtthy som de bedste steder at starte. Her tror vi på, at vi kan få skabt to stærke energizoner, som vil være et vigtigt element i vores fremtidige bæredygtige energiproduktion, den lokale erhvervsudvikling og vores planer om at være klimaneutrale i 2035, fortæller Jens Kr. Yde, formand for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Forskellige potentialer i spil

Energizonerne rummer forskellige muligheder for etablering af anlæg. Prioriteringen af Hanstholm og Midtthy som energizoner, sker bl.a. på baggrund af

 • de indsendte interessetilkendegivelser
 • aktualiteten af anlæggene
 • energizonernes udviklingsmuligheder
 • samt muligheden for samspil imellem anlæggene

Placeringen i Hanstholm åbner op for anlæg og industri med stort vandbehov og logistikmuligheder i forhold til havnen, mens man i Midtthy allerede er langt i planlægning af et biogasanlæg, som er et stærkt omdrejningspunkt for den videre udvikling af energizonen.

Energizonerne i Hanstholm og Midtthy prioriteres nu i den kommende kommuneplanrevision. Thisted Kommune vil i samarbejde med udviklere og kommercielle partnere aktivt arbejde og planlægge for opsætning og udbygning af energianlæg i de to prioriterede energizoner.

Energizoner – en del af en større model

Opstart af de første energizoner er en del af en større ambition og model. I Thy skal den grønne omstilling mere end sikre CO2-reduktioner. Den skal udvikle Thy, skabe vækst og arbejdspladser lokalt. 

Den nye model i Thy står på tre ben:

 1. En tydelig inddeling af kommunens areal i negativområder, neutralområder og positivområder også kaldet energizoner
 2. Fem kriterier til fremtidige energiprojekter, der fokuserer på:
  1. Lokalt ejerskab
  2. Nabokompensation
  3. Natur, skov og rekreative muligheder
  4. Landskabshensyn
  5. Lokal opbakning
 3. En fundamental stemme til borgerne - f.eks. gennem energiforeninger

Læs mere

Forstå energizoner på 2 min.

Senest opdateret 05-04-2024

Plan

Kontakt
S: Kirkevej 9
O: 7760 Hurup Thy