grøn omstilling

20 forslag til energiprojekter er landet

Publiceret 18-06-2024

Den grønne omstilling skal skabe flest mulige vindere lokalt. Det var ambitionen da Thisted Kommune sidste efterår satte nye rammer op for vedvarende energi. Et lille år senere er de første 20 projektidéer landet. Tendensen er at lokalt medejerskab, mere natur og økonomi til lokal udvikling er kommet i fokus. Til efteråret prioriterer kommunalbestyrelsen projekterne og ser på hvor mange, der kan realiseres. 

3. juni var der frist for input til den kommende kommuneplan. 99 udviklingsforslag landende i indbakken, heraf 20 forslag til nye energiprojekter. Blandt forslagene er der 4 solprojekter, 5 vindprojekter og 11 projektidéer, der kombinerer sol og vind.

Hvis det var et simpelt regnestykke, hvor man blot lagde alle projektinput sammen, ville der være tale om godt 70 vindmøller med en samlet effekt på mere end 350 MW og i omegnen af 1200 ha. sol. 

Figuren viser med grønne krydser, hvor de 20 projektforslag er placeret. Den gule markering angiver neutralområderne. Nogle projekter konkurrerer om de samme arealer.

Nye kriterier bliver taget seriøst

Thisted Kommune offentliggjorde i efteråret fem kriterier som er pejlemærker for nye energiprojekter, De fokuserer på:

  • lokalt ejerskab
  • kompensation af naboer og lokalsamfund
  • natur og biodiversitet
  • landskab
  • lokal opbakning

- Vi oplever generelt at ansøgerne tager kriterierne seriøst og har gjort sig umage. Det er glædeligt, at vi på så kort tid kan se en tydelig effekt af vores vision og ambition, fortæller Jens Kristian Yde, formand for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har stillet som ufravigeligt krav at nye anlæg skal have lokal opbakning. Og det har givet pote, ændret tilgangen hos energiudviklerne og gjort processen mere gennemsigtigt for borgerne.

Udviklere tager dialogen med naboer, lokalsamfund og energiforeninger i langt højere grad, og langt tidligere end hid til. Den dialog skal have plads og rum, for det kan tage tid at komme til enighed.

Lokale gevinster i fokus

Løber man igennem de 20 forslag, kan man se at mere end halvdelen af forslagene har sat millioner af til lokal udvikling via foreninger og fonde – enten som engangsbeløb eller via årlige bidrag.

Samtidig fokuserer langt størstedelen af forslagene på mulighederne for lokalt ejerskab. De fleste forventer at sælge anparter til private eller energiforeninger samtidig rækker flere udviklere ud og inviterer lokale varmeværker og virksomheder ind i ejerkredsen.

Projekterne fokuserer også på at få skabt rekreative værdier, biodiversitet og natur som også er med til at skærme anlæggene af og få dem passet ind i landskabet.

Projekter bliver prioriteret til efteråret

 

Forvaltningen tager samtlige projektansøgninger og screener for myndighedsforhold. Det betyder at de projekter, som Kommunalbestyrelsen præsenteres for alle - ud fra et myndighedsperspektiv - kan realiseres. Politikerne laver dernæst en helhedsvurdering ud fra screening og overblik over kriterier, og prioriterer ansøgningerne.

Ingen projektidéer er vedtaget endnu. Det er vigtigt at understrege. Thisted Kommune er i gang med at screene samtlige projektansøgninger for at sikre, at der ikke er gravhøje, § 3-beskyttede naturområder eller andet, der gør at projekterne ikke kan realiseres. Nogle projekter konkurrerer også om de samme arealer.

Samtidig udarbejder Thisted Kommune en opsummering af, hvordan alle projekterne forholder sig til de fem kriterier sammen med dokumentation for lokal opbakning.

På en samlet baggrund prioriterer kommunalbestyrelsen til efteråret projektansøgningerne, og vælger, hvad der i første omgang skal indgå i Kommuneplan 2025-2037, hvilke projekter der kræver yderligere modningen og hvilke der får et afslag.

faktaboks

Thymodellen kort fortalt

I Thisted Kommune er man gået til planlægning af sol- og vindenergi på en ny måde. Modellen i Thy står på tre ben.

  1. En tydelig inddeling af kommunens areal i negativområder, neutralområder og positivområder også kaldet energizoner
  2. Fem kriterier til fremtidige energiprojekter
  3. Energiforeninger - en fundamental stemme til borgerne

Du kan læse mere om metoden her

Team Energi og Ressourcer

Kontakt