Udvikling

Eksperimentarium for byudvikling

Publiceret 28-05-2024

Flere store aktører er gået ind i projektet Utopia Thy, der skal eksperimentere og lege med byudvikling og nye måder at bo og leve på.

Mo Michelsen Stockholm Krag, der er lektor på Arkitektskolen Aarhus, og Boris Brorman Jensen fra Arkitektforeningen.

I Thy er der både landsbyer, hvor til salg-skiltene ryger lige så hurtigt ned igen, som de bliver sat op, og landsbyer, hvor husene står og forfalder. 

Men er det udelukkende antallet af tilflyttere og nybyggerkvarterer, der definerer værdien af en landsby? Hvad med alt det, der ikke er synligt? Sammenholdet, fællesskabet, natur og den økonomiske frihed til at prioritere hverdagen anderledes, end et stort huslån tillader. 

Det finder man mange steder i Thy – blandt andet i Bedsted.

Derfor er Arkitektskolen i Aarhus og en række førende museer og forskningsinstitutioner i gang med at udvikle et eksperimentarium for byudvikling netop der. 

Fra afvikling til udvikling 

Projektet har fået navnet Utopia Thy, og i det projekt skal der leges og eksperimenteres med, hvordan man kan tænke byudvikling på en ny – og bredere - måde. Det fortæller Mo Michelsen Stockholm Krag, der er lektor på Arkitektskolen Aarhus. 

- Det her projekt skal finde alternativer til de steder, hvor man hele tiden taler om affolkning og forfald. For ja, der er huse, der forfalder, og der er færre indbyggere i mange landsbyer. Men vi vil øve os på at se på, hvad man ellers kan se i en by som Bedsted, siger han. 

Helt konkret vil Utopia Thy arbejde med omdannelse af tomme huse, der kan blive til ny natur og nye samlingssteder.

Vi vil gerne eksperimentere på i højere grad at trække skoven ind i byen og omdanne Bedsted fra en stationsby til en skovby. Det er et take på, hvordan man kan forsøge sig med nye løsninger, siger Mo Michelsen Stockholm Krag.

Mange perspektiver på byen 

Udover Arkitektskolen Aarhus er blandt andre Nationalmuseet, Arkitektforeningen, Museum Thy, Bedsted Byforskønnelse og Thisted Kommune også en del af Utopia Thy.

Hos Arkitektforeningen tror de på, at Utopia Thy kan være med til at gøre landsbyerne til et attraktivt alternativ til at bo i de store byer. Det fortæller Boris Brorman Jensen:

- Ude på landet kan man noget andet. Der er et helt andet sammenhold og en helt anden mulighed for at få kontakt til den natur, vi har alt for lidt af. De kvaliteter skal vi dyrke og bruge til at styrke landsbyerne.

Selvom startskuddet først lige er lydt til Utopia Thy, så er arbejdet med byudvikling i Thy allerede i gang.

Mo Michelsen Stockholm Krag fra Arkitektskolen er for eksempel kommet i Thy i en årrække og har arbejdet med at omdanne forfaldne huse til noget, der giver byerne værdi.

Fællesskabet løfter opgaver 

I sin tid i Thy har han oplevet et lokalsamfund, der brænder for landsbyerne, og en masse ildsjæle, der gerne vil gøre en forskel.  

Man har en sammenhængskraft, som gør, at man faktisk kan mobilisere folk og løfte i flok. Derfor er det helt oplagt for os, at det er netop her, vi skal eksperimentere med landsbyudvikling, siger han.

I Bedsted er besøget udefra ikke gået ubemærket hen. Bedsted Byforskønnelse er en aktiv partner i Utopia Thy og bidrager både med lokalkendskab og en masse frivillige timer.

For eksempel har Arkitektskolen Aarhus og Bedsted Byforskønnelse allerede samarbejdet om at omdanne et gammelt lægehus til en skovterrasse i forskellige plateauer, der er skabt ud fra dele af et forfaldent hus.  

- Jeg synes, det her projekt er alletiders. For vi bliver jo nødt til at gøre noget. Vi kan ikke bare sidde på vores hænder, hvis vi vil styrke Bedsted i fremtiden, siger Peter Andersen.

Måske en mindre by i fremtiden? 

Hvad resultatet af Utopia Thy ender med at blive, ved vi ikke endnu. 

Ønsket er, at man kan arbejde sig ind i Bedsted by i retning af stationsbygningen og for eksempel arbejde med kroen i byen, der står og forfalder på en central placering.

- Bedsted behøver ikke at blive dobbelt så stor for at blive dobbelt så god. Bedsted kan faktisk blive mindre og bedre. Og det er i virkeligheden noget af det, vi skal øve os på i vores samfund, siger Mo Michelsen Stockholm Krag.