Klimatal for Thy

I Thy har vi forpligtiget os på at opnå en 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og blive klimaneutrale inden 2035. Her på siden kan du danne dig et overblik over, hvor langt vi er fra målet. 

Du finder også viden om, hvor stor en andel af CO2-udledningen, der kommer fra forskellige sektorer. Tallene bliver opdateret én gang om året.

Følg udviklingen: Så langt er vi

I tabellen nedenfor kan du se udviklingen i den samlede CO2-udledning i Thy fra 1990 til 2020. Den mørkegrønne streg er vores reelle CO2-reduktion. Den lysegrønne streg er den reduktion, der skal ske, hvis vi skal nå vores mål.

Dyk ned i tallene

Den samlede CO2-udledning i Thy
Årstal Ton CO2 Procent i forhold til 1990
1990 1.164.300 100
2018 725.000 62,3
2020 547.000 47
Vores målsætninger i Thy
Årstal Ton CO2 Procent i forhold til 1990 
2030 349.290 30
2035 0 0

 

CO2-udledningen i Thy er halveret siden 1990

I den 30-årige periode fra 1990 til 2020 er den totale CO2-udledning i Thy mere end halveret. Hvor vi i 1990 udledte 1.164.300 ton CO2, er tallet i 2020 faldet til 547.000 ton CO2 svarende til en samlet besparelse på 53 procent.

Men vi skal gøre endnu mere for at nå vores mål om 70 procent CO2-reduktion inden 2030 og et klimaneutralt Thy i 2035. 

Få overblikket: Her kommer Thys CO2-udledning fra

 

 

Dyk ned i tallene

CO2-udledning i Thy fordelt på sektorer.
  1990 2018 2020
Planteavl 110.400 92.000 80.400
Dyrehold 200.100 240.000 191.000
Industrielle processer 7900 7000 6500
Transport 136.800 147.000 114.400
Energi 484.200 95.000 50.000
Arealanvendelse 208.800 135.000 94.400
Affald og spildevand 16.100 9000 10.300
Total 1.164.300 725.000 547.000

Vores vigtige vindmøller

Den største reduktion i Thys CO2-udledning fra 1990 til 2020 er at finde i vores energiforbrug.

I 1990 stod vedvarende energikilder for 11,6 procent af vores samlede energiforbrug, men i 2020 er tallet vokset til hele 59 procent. Her spiller vores mange vindmøller en vigtig rolle.

I perioden 1990 til 2018 steg den lokale energiproduktion i Thy med hele 1200 procent – med vindmøller som en vigtig katalysator for både øget produktion af vedvarende energi og CO2-nedbringelse.

Hvor energi i 1990 stod for hele 42 procent af den samlede CO2-udledning i Thy, er udledningen fra energi i 2020 helt nede på 9 procent.

Grønne fortællinger