Om Grøn Fremtid Thy

I Thy har vi vilje til mere.   

Fremtiden er grøn. Vi skal handle nu, hvis vores børn, børnebørn og oldebørn skal kunne drikke vand direkte fra hanen, hvis de skal kunne se sommerfugle og bier danse rundt i luften på en varm sommerdag, og opleve livets gang gennem de fire årstiders velkendte rytme. 

Men den grønne omstilling er mere end en bunden opgave. Vi kan få mere på vejen til en grøn fremtid. Mere natur, mere udvikling og mere vækst. Det er vores vision for Thy. 

Det er muligt, fordi Thy har nogle unikke potentialer, der giver os alle muligheder for at sejre i den grønne omstilling.

Vi har plads, vi har vind, vi har unik undergrund til CO2-lagring, og snart har vi også energizoner på strategiske placeringer i Thy, der giver plads til, at fremtidens grønne løsninger, kan testes, udvikles og driftes. 

Men det sker ikke af sig selv. Vi skal have viljen til forandring. Hvis vi gemmer os. Hvis vi venter. Hvis vi værner om det velkendte og modarbejder forandringer, så taber vi. 

En lille del af Thys arealer skal bruges anderledes, end vi kender det i dag. Virksomheder kan opleve, at efterspørgslen efter bestemte varer vil falde. Nogle kan opleve at skulle spise en smule anderledes, bygge anderledes, rejse anderledes.

Den grønne omstilling kræver samarbejde, mod og handlekraft, men det har vi i Thy. 

Vi har vilje til mere. Har du?

 

Hvem er vi?

Grøn Fremtid Thy er et fællesskab, hvor både kommune, forsyningsselskaber, virksomheder, foreninger, landsbyer, iværksættere og privatpersoner kan være med.

Det er stedet, hvor du kan dele og lade dig inspirere af thyboernes klimaindsatser. 

Samtidig kan du følge den grønne omstilling i Thy og finde konkrete tal på, hvor langt vi er. 

Grøn Fremtid Thy er drevet af Thisted Kommune og Klimaalliancen Thy. 

Hvad får vi?

I Thy satser vi på den grønne omstilling, fordi vi gerne vil gøre Thy til et bedre sted at leve. Vi skal have:

 

I Thy har vi unik natur, der er bosted for truede og sjældne arter. Den natur skal vi værne om og udvikle. 

Og vi skal have mere af den. Vi skal rejse flere skove. Vi skal sikre os, at drænede vådområder kommer under vand igen.  

På den måde vil vi få en mere værdifuld natur, som gavner både biodiversiteten klimarobustheden og alle os, der bor her.

Vi får herlighedsværdien og de mentale og fysiske gevinster, det giver vores sundhed at være i og omkring naturen. 

Viljen til at investere og arbejde med grønne løsninger bliver det, der skal sikre udviklingen i Thy. Vi skal sikre lokalt medejerskab på de grønne løsninger og energianlæg.

Vi skal ikke kun lægge land og arealer til. Et medejerskab i de grønne løsninger giver midler til lokal udvikling og etablering af rekreative områder, der giver lokalsamfundene værdi.

Den grønne omstilling er lig med vækst. Ikke vækst som vi kender det. Men grøn vækst. Fremtidens energiløsninger kræver investeringer. De investeringer skal vi tiltrække. Det vil sikre arbejdspladser til Thy og penge i kommunekassen, som kan bruges til at sikre velfærd og det gode liv i Thy.

Hvordan gør vi?

Gennem strategien Grøn Fremtid Thy og Thisted Kommunes Handleplan under DK2020 arbejder vi for at nå den ambitiøse målsætning om at gøre Thy klimaneutral i 2035 og skabe en mere klimarobust kommune. 

I 2035 skal Thy være klimaneutral. Det opnår vi gennem ni konkrete fokusområder, som du kan læse mere om her: De ni fokusområder. 

 

Konsekvenserne af klimaforandringer står allerede og banker på. Derfor skal vi blandt andet sikre os mod stigende grundvand og ekstreme vejr-hændelser som skybrud og tørke.

Vi skal alle have en forståelse for den virkelighed, vi lever i og de løsninger, der skal skabe vores fremtid. Borgere, virksomheder og kommune skal samarbejde om bæredygtige løsninger og adfærd. Flere gør allerede noget. Bliv inspireret her.

Grønne fortællinger