Biogas

Biogas er et vigtigt bidrag til fremtidens energiforsyning.

Sammen med vind- og solenergi spiller biogas en afgørende rolle i den grønne omstilling, hvor fossile brændstoffer udfases til fordel for vedvarende og CO2-neutrale energikilder. Samtidig er danskproduceret biogas med til at gøre Danmark uafhængig af udenlandsk gas og olie. 

Hvad er biogas?

Biogas produceres af husdyrgødning og organisk affald og reducerer udledningerne fra energisektoren ved at erstatte fossil naturgas. 

Den tekniske forklaring er, at husdyrgødningen og organisk affald pumpes ind i tanke på et biogasanlæg. Her bliver det opvarmet – uden at der er ilt til stede – og det sætter en biologisk nedbrydningsproces i gang. Resultatet er biogas, der er en blanding af gasserne metan og CO2.

Biogas medvirker både til at sikre uafhængighed af importeret gas, sikrer gasforbrugerne et grønt brændsel, reducerer CO2 i atmosfæren og sikrer et bedre og mindre klimapåvirkende gødningsprodukt til landbruget. 

I Thy har det 100 procent lokalejede "Udviklingsselskabet Biogas Thy" planer om at etablere op til fire biogasanlæg. Dette vil øge forsyningssikkerheden for egnens virksomheder og bidrage positivt til de lokale CO2-regnskab.

Potentialet for biogas i Thy er kæmpestort. Kun seks procent af al gylle og dybstrøelse i Thy går i dag til biogas. Målet er, at alle anlæggene skal være lokalt ejet, så værdistrømmene kan blive på lokale hænder i Thy.  

Forstå biogas på 2 minutter

Team Energi og Ressourcer

Kontakt

Grønne fortællinger