Power-to-X

Med regeringens og Folketingets beslutninger om at satse på både Power-to-X (PtX) og havvind i stor skala, er der sat ambitiøse mål for det, der kan blive et storstilet dansk erhvervs- og eksporteventyr. 

Power-to-X går ud på at anvende grøn strøm og vand til at producere grøn brint, der kan anvendes direkte eller indirekte til produktion af andre grønne produkter som E-metan, -metanol, grøn diesel og ammoniak.

Samtidig er det en lagringsform for overskydende grøn energi fra for eksempel vindmøller, så vi får gavn af den.

Kort og godt

PtX defineres altså som processen, hvor grøn elektricitet omdannes til brint eller andre Power-to-X-produkter baseret på brint.

Den grønne brint kan så anvendes direkte eller videreforarbejdes til at erstatte fossile produkter i for eksempel skibs- og flytrafik og tung transport.

En helt ny industri

Power-to-X-brændsler kan give et væsentligt bidrag til, at danske transportvirksomheder kan nå deres klimaambitioner, og samtidig har Danmark med Power-to-X en mulighed for at skabe en ny industri. 

I øjeblikket er omdannelsen af strøm til brint den power-to-x proces, vi anvender mest. Det er en velkendt proces, som vi kan gennemføre i stor skala. Processen er dog fortsat både dyr og energikrævende.  

Vurderingen fra eksperter er, at Power-to-X i fremtiden vil komme til at omfatte nye teknologier, der kan omdanne strømmen direkte til andre x’er, for eksempel til grønne flybrændstoffer. Disse teknologier findes, men de er endnu ikke modne nok til at kunne anvendes til produktion i stor skala. 

Power-to-X kan også sikre os kemikalier til fremstilling af medicin, plastik og mange andre af de produkter, vi kender fra vores dagligdag, og som i dag fremstilles af fossile ressourcer. 

Team Energi og Ressourcer

Kontakt

Grønne fortællinger