Energizoner

Energizoner bliver nøglen til Thys grønne fremtid, hvor de grønne teknologier og energianlæg samles inden for geografisk afgrænsede områder.

Energizoner kan for eksempel indeholde anlæg til produktion af biogas, Power-to-X, fangst af CO2 og produktion af vind- og solenergi. Ved at samle forskellige typer anlæg, kan man udnytte potentielle synergier, der kan opstå mellem de forskellige grønne teknologier og energianlæg.

Energizonerne skal være en katalysator for vores områdes næste erhvervseventyr.

Det får vi

Med energizoner sikrer man:

  • At der skabes rammer for, hvor og hvordan fremtidens grønne teknologier kan placeres og udvikles.
  • At der kan opstå synergier mellem teknologier, så den enes affald bliver den andens ressource. 
  • At der skabes muligheder for, at erhvervslivet kan gøre brug af den producerede energi. 

To energizoner på vej

De to første energizoner skal ligge i Hanstholm og Midtthy. Det besluttede kommunalbestyrelsen i april 2024. De to energizoner bliver en del af kommuneplanen for 2025-2037.

Placeringen i Hanstholm åbner op for anlæg og industri med stort vandbehov og logistikmuligheder i forhold til havnen, mens man i Midtthy allerede er langt i planlægning af et biogasanlæg, som er et stærkt omdrejningspunkt for den videre udvikling af energizonen.

Der er yderligere fire områder i Thy, der har potentiale til at huse en energizone i fremtiden. Det er i Nors, ved Skinnerup-Brund, i Hurup og i Frøstrup. De kan indarbejdes som kommuneplantillæg eller ved en senere revision af kommuneplanen, hvis der opstår potentialer og behov for at udnytte dem.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om energizonerne her:

Info om energizoner på thisted.dk

Team Energi og Ressourcer

Kontakt

Grønne fortællinger