Infrastruktur

Når man taler om infrastruktur i forbindelsen med den grønne omstilling handler det særligt om rør til transport af grøn gas og CO2 eller kabler til transport af strøm.

Skal vi i mål med en effektiv grøn omstilling, som udnytter det fulde potentiale i Thy som for eksempelvis at fange og lagre CO2, producere grøn brint på Power-to-X og biogas på større anlæg, så kræver det rørføring.

Det samme gælder ved en større satsning på sol- og vindenergi med både kystnære møller og havmølleparker. Det vil også kræve større bredde på elnettet.

Langsigtet planlægning  

Den infrastruktur, der er brug for, tager tid at udbygge. Derfor er det meget vigtigt, at det bliver grundigt planlagt. På den måde kan vi sikre, at den moderne infrastruktur kan følge med det behov, vi får, når vi etablerer de nye teknologier i Thy.  

I Thy ønsker vi at etablere 4-6 såkaldte energizoner. De er geografiske områder, der skal udlægges til produktion af fremtidens grønne energi. En energizone kan for eksempel indeholde produktion af biogas, fangst af CO2 og være forbundet med en anden energizone i Thy, hvor man producerer grønt brændstof og lagrer CO2. 

Brint-infrastruktur rummer eksempelvis et betydeligt potentiale i forhold til at understøtte storskala PtX-produktion i Danmark. Det vil give mulighed for at optimere produktionen på PtX-anlæggene og sikre muligheden for at afsætte brinten. 

Ved at etablere områder, der er reserveret til produktion af grøn energi, sikrer vi, at de producenter og teknologier, der har størst gavn af hinanden – eller er afhængige af hinanden – bor det samme sted. 

Thy på forkant

En klog planlægning af infrastrukturen vil sætte Thy helt i spidsen for den grønne omstilling og gøre os attraktive for virksomheder, som ønsker at udnytte potentialet.

Det vil betyde grøn vækst for egnen - for eksempel nye grønne investeringer og flere job. 

Team Energi og Ressourcer

Kontakt

Grønne fortællinger