Vind og sol

I Thy tror vi på, at etableringen af vind- og solenergianlæg fortsat er et vigtigt element i den grønne omstilling. 

Særligt vindenergi har allerede skabt en markant CO2-nedgang i Thy, hvor blandt andet Testcenter Østerild sikrer grøn energiproduktion til et stort antal husstande i kommunen. 

Det er ambitionen i Thy, at udviklingen af solenergi og vindenergi skal fortsætte.

Det skal blandt andet ske ved såkaldte lokale VE-foreninger, hvor borgerne bliver både medskaber og medejer af de grønne energiløsninger.

På den måde ender dele af den økonomiske gevinst ved produktionen af grøn strøm i lokalsamfundene, hvor pengene kan være med til at skabe nye tilbud og udvikling.

Sådan fungerer en VE-forening

En vedvarende energi-forening kaldes også for en VE-forening. En VE-forening varetager lokalsamfundets interesser, når der skal laves lokale energianlæg. Det kan for eksempel være solceller eller vindmøller.  

Det er en god idé at organisere lokalsamfundet i en VE-forening. En VE-forening samler lokalområdet i en fælles stemme. Det styrker lokalsamfundets forhandlingsposition. Det gør det nemmere at gå i dialog og forhandle om lokale interesser og perspektiver med projektudviklere såvel som kommunalpolitikere. En VE-forening kan også eje eller være medejer af lokale anlæg.

En VE-forening er også en god idé, fordi det bringer fællesinteresser i spil frem for private interesser. VE-foreninger skaber værdi til lokalområdet, så det ikke er enkeltpersoner, der alene løber med gevinsterne, mens andre alene må leve med evt. gener fra VE-anlæg.

Det er normalt borgerne i et lokalområde, der går sammen om at etablere en VE-forening. En mindre gruppe borgere kan starte initiativet, eller det kan udspringe af et eksisterende landsbylaug eller en borgerforening.

En VE-forening kan også have andre medlemmer, det kan være

  • lokale foreninger
  • lokalt erhvervsliv
  • lokale varmeværker
  • lokale lodsejere og landbruget

Målet er at få en bred forankring, et bredt kendskab til lokalområdet og de lokale behov, udfordringer og muligheder. Er de ikke en del af VE-foreningen er det vigtigt at skabe dialogen til dem.

Hvor kan den grønne energi bo?

En del af visionen om en udbygning af vind- og solenergi i Thy handler også om at have en tydelig og klar planlægning af Thys arealer.

Den planlægning handler blandt andet om en tredeling af Thys arealer, der gør det tydeligt, hvor der er mulighed for at arbejde med vind- og solenergi-projekter. 

Det kan du læse mere om under fokusområdet 'Energizoner'.

Link til fokusområdet Energizoner.

Team Energi og Ressourcer

Kontakt

Grønne fortællinger