Grøn varme

Et vigtigt emne i den grønne omstilling handler også om, hvordan vi producerer varme.

Vi skal blandt andet have udfaset olie- og naturgasfyr til privat opvarmning inden 2035. Det er en bunden opgave, som en række af landets partier vedtog i 2022.

Det handler altså om at undgå at bruge fossile brændstoffer i produktionen af varme.

Du kan læse mere om de konkrete planer i Thy her: Link til Thisted Kommunes Varmeplan 2022.

Kort fortalt

Grøn varme handler om:

Når vi producerer varme på fjernvarmenettet handler det om, at varmen bliver produceret ved brug af grønne energiformer som for eksempel solenergi eller geotermi. Det kan også være produktion af biogas, som kan bruges som et alternativ til naturgas.

Der er også et stort potentiale i at bruge overskudsvarme til at producere varme på fjernvarmenettet. Der bliver for eksempel skabt en masse varme, når man producerer biogas. Hvis man udnytter den til at opvarme huse med, gør man varmeproduktionen markant grønnere.

Det er også en ambition af opnå øget elektrificering af teknologien. Det kan man gøre ved at bruge store varmepumper, solvarmepaneler og elpatroner i stedet for forbrænding. Det kan mindske udledning af både CO2 og NOx.

Dine muligheder

Hvis du har et hus, der er opvarmet med enten naturgas eller oliefyr, har du flere forskellige grønne alternativer. Det kan for eksempel være:

Lige nu er der flere byer i Thy, der arbejder for at få etableret fjernvarme. Det kræver, at der er et kollektiv, der ønsker, at byen går den vej. Fjernvarme kan være et grønt alternativ, fordi fjernvarme kan produceres af vedvarende energikilder.

Den varme, der kommer ud i din radiator via fjernvarmenettet, kan for eksempel være skabt af solenergi, geotermi eller overskudsvarme fra for eksempel køleanlæg eller biogasanlæg. 

Og fjernvarme bliver kun grønnere i fremtiden. Alle fjernvarmeværker skal lave en plan for, hvordan de kommer til at kunne levere varme, der er 100 procent grøn.

I områder, hvor der ikke er planer om fjernvarme, er det også en mulighed, at du selv investerer i en varmepumpe. En varmepumpe er avanceret elvarme. En varmepumpe er en grøn varmekilde, hvis den strøm, varmepumpen anvender, er skabt af vedvarende energikilder. Hvis du bruger almindelig strøm, er varmepumpen delvist grøn, fordi en del af den el, vi producerer i Thy er skabt af vindmøller og solceller. Men hvis du for eksempel udelukkende bruger strøm fra dine egne solceller på dit tag, er en varmepumpe 100 procent grøn.

Hvis du bor i en by, hvor fjernvarme kan blive en realitet i fremtiden, er det værd at bemærke, at det alt andet lige bliver sværere at realisere, hvis der er mange, der i stedet vælger at investere i varmepumper individuelt. 

Flere informationer

Du kan finde flere informationer om dine opvarmningsmuligheder, tilskudsordninger mm. på sparenergi.dk.

Link til sparenergi.dk.

Kontakt

Grønne fortællinger